Bezoek ons
Boomstede 638, 3608 BR Maarssenbroek
Bel ons
0346 - 554084
Stuur ons een bericht
info@heliosmedica.nl

Auriculotherapie is de westerse vorm van oor- reflex- acupunctuur. In vergelijking met de Chinese oor acupunctuur zijn de oor kaarten meer gedetailleerd, de detectie van oor punten meer verfijnd en de therapeutische toepassing meer uitgebreid. Behalve de symptomen wordt er in de Auriculotherapie tevens nagedacht over achterliggende oorzaken en wordt gezocht naar zogenaamde “terreinstoornissen”. De Oor acupunctuur is nog steeds slecht gekend bij het grote publiek en bij de medici. Dr. Raphaël Nogier, zoon van de grondlegger van deze Westerse methode Dr. Paul Nogier, definieert het oor als een toegangspoort tot de superieure centra van het zenuwstelsel. Als medicus dient men niet één of andere middeleeuwse filosofie te gaan studeren om oor acupunctuur te kunnen uitoefenen. Ze is perfect gelinkt aan de moderne geneeskunde. Westerse oor acupunctuur wordt actueel onderverdeeld in Auriculotherapie en Auriculomédecine. Auriculotherapie maakt deel uit van de “microsysteem”-familie en is dus een vorm van “micro-acupunctuur”. De microsystemen hebben een ‘neurale convergentie’- werking door het prikkelen van welbepaalde neuronen of neurale eenheden. Deze prikkels zijn mogelijks afkomstig van het skelet, de spieren, de huid, de bloedvaten, de ingewanden etc.  Het convergeren van deze neurale prikkels gaat via het ruggenmerg, de thalamus en de hersenschors het centraal zenuwstelsel gaan beïnvloeden.

Andere leden van de “microsysteem”-familie zijn:

 

nasopunctuur

podopunctuur

fasciatherapie of –punctuur

iriscopie

cranio-punctuur (schedelacupunctuur)

voetreflexologie, handreflexologie

tongdiagnose in de acupunctuur

ECIWO

Hier dient meteen opgemerkt dat het behandelen van zones of punten op het lichaam, de ledematen, of op de oorschelp, door middel van naalden, cauterisaties, laser, elektromagnetische prikkels, officieel wordt beschouwd als acupunctuur.

De uitoefening van Auriculotherapie houdt dus niet noodzakelijk in dat men oor punten met naalden dient te  gaan prikken. Er zijn zoals opgenoemd meerdere therapeutische behandelwijzen.

Auriculotherapie is dus een volwaardig lid van de ‘micro-acupunctuur’-familie, maar onder deze microsystemen is deze wel de meest ontwikkelde tak en het best wetenschappelijk gedocumenteerd.

In Frankrijk geboren is ze vandaag uitgegroeid tot een internationaal erkende en wereldwijd vermaarde en gerespecteerde vorm van geneeskunde.

De basis Auriculotherapie wordt in Frankrijk sinds 5 jaar gedoceerd aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Parijs (Bobigny).

Sinds 1966 worden Auriculotherapie en Auriculomédecine gedoceerd aan de privaatinstelling van de GLEM (Groupe Lyonnais d’ études médicales), het instituut gesticht door Dr. Paul Nogier, en de bakermat van deze geneeskundige specialiteit. Het universitaire karakter is echter tot op vandaag nog niet wereldwijd aanvaard.Dankzij enerzijds het onderzoekingswerk in de neurologie en histologie in Frankrijk, alsook de klinisch efficiënte resultaten is Auriculotherapie evenwel internationaal erkend als een wetenschappelijke geneeskundige tak.

Daar bovenop kwam dat sommige Chinese ziekenhuizen de wereld verbluften door de Auriculotherapie en de Acupunctuur te gebruiken in de anaesthesie bij chirurgische ingrepen.Het is zo dat in de zeventiger jaren het Oosten, en vooral Frankrijk, een nieuwe efficiënte en exotische therapievorm ontdekte: de ‘Auriculotherapie’. In die tijd werden duizenden Franse artsen opgeleid. Slechts weinigen hebben volhard en de vervolmakings-stages bereikt. In Duitsland daarentegen is de meerderheid der gevormde artsen de praktijk gaan verderzetten, wat geleid heeft tot een nog sterkere evolutie van de reeds populaire ‘alternatieve geneeskunde’ in Duitsland.

In 1987 (in Seoul ) is er een erkenning gekomen van de Auriculo-therapie door het “W.H.O.” (“World Health Organisation”). Onder de 40 leden van de werkgroep m.b.t. de nomenclatuur van de oor acupunctuur, samengeroepen door de W.H.O. te Lyon in november 1990, waren vertegenwoordigers uit China, Japan, Korea en Dr. Nguyen Van Nghi.  Zij applaudisseerden unaniem bij de erkenning van Paul Nogier als ontdekker en grondlegger van de Auriculotherapie door  Prof. Hiroshi Nakajima (directeur generaal van het W.H.O.), alsook bij het erkennen van de GLEM (Groupe Lyonnais d’Etudes Medicales) als verantwoordelijke voor de ontwikkeling van deze verbluffende geneeskundige techniek.

 

Afspraak maken

Translate »