Wat is auricolo therapie?

Auriculotherapie is de westerse vorm van oor- reflex- acupunctuur. In vergelijking met de Chinese oor acupunctuur zijn de oor kaarten meer gedetailleerd, de detectie van oor punten meer verfijnd en de therapeutische toepassing meer uitgebreid. Behalve de symptomen wordt er in de Auriculotherapie tevens nagedacht over achterliggende oorzaken en wordt gezocht naar zogenaamde “terreinstoornissen”.

De Oor acupunctuur is nog steeds slecht gekend bij het grote publiek en bij de medici. Dr. Raphaël Nogier, zoon van de grondlegger van deze Westerse methode Dr. Paul Nogier, definieert het oor als een toegangspoort tot de superieure centra van het zenuwstelsel. Als medicus dient men niet één of andere middeleeuwse filosofie te gaan studeren om oor acupunctuur te kunnen uitoefenen. Ze is perfect gelinkt aan de moderne geneeskunde. Westerse oor acupunctuur wordt actueel onderverdeeld in Auriculotherapie en Auriculomédecine. Auriculotherapie maakt deel uit van de “microsysteem”-familie en is dus een vorm van “micro-acupunctuur”. De microsystemen hebben een ‘neurale convergentie’- werking door het prikkelen van welbepaalde neuronen of neurale eenheden. Deze prikkels zijn mogelijks afkomstig van het skelet, de spieren, de huid, de bloedvaten, de ingewanden etc.  Het convergeren van deze neurale prikkels gaat via het ruggenmerg, de thalamus en de hersenschors het centraal zenuwstelsel gaan beïnvloeden.

Hier dient meteen opgemerkt dat het behandelen van zones of punten op het lichaam, de ledematen, of op de oorschelp, door middel van naalden, cauterisaties, laser, elektromagnetische prikkels, officieel wordt beschouwd als acupunctuur.

De uitoefening van Auriculotherapie houdt dus niet noodzakelijk in dat men oor punten met naalden dient te  gaan prikken. Er zijn zoals opgenoemd meerdere therapeutische behandelwijzen.

Auriculotherapie is dus een volwaardig lid van de ‘micro-acupunctuur’-familie, maar onder deze microsystemen is deze wel de meest ontwikkelde tak en het best wetenschappelijk gedocumenteerd.

In Frankrijk geboren is ze vandaag uitgegroeid tot een internationaal erkende en wereldwijd vermaarde en gerespecteerde vorm van geneeskunde.

De basis Auriculotherapie wordt in Frankrijk sinds 5 jaar gedoceerd aan de faculteit geneeskunde van de universiteit van Parijs (Bobigny).

Sinds 1966 worden Auriculotherapie en Auriculomédecine gedoceerd aan de privaatinstelling van de GLEM (Groupe Lyonnais d’ études médicales), het instituut gesticht door Dr. Paul Nogier, en de bakermat van deze geneeskundige specialiteit. Het universitaire karakter is echter tot op vandaag nog niet wereldwijd aanvaard.Dankzij enerzijds het onderzoekingswerk in de neurologie en histologie in Frankrijk, alsook de klinisch efficiënte resultaten is Auriculotherapie evenwel internationaal erkend als een wetenschappelijke geneeskundige tak.

Daar bovenop kwam dat sommige Chinese ziekenhuizen de wereld verbluften door de Auriculotherapie en de Acupunctuur te gebruiken in de anaesthesie bij chirurgische ingrepen.Het is zo dat in de zeventiger jaren het Oosten, en vooral Frankrijk, een nieuwe efficiënte en exotische therapievorm ontdekte: de ‘Auriculotherapie’. In die tijd werden duizenden Franse artsen opgeleid. Slechts weinigen hebben volhard en de vervolmakings-stages bereikt. In Duitsland daarentegen is de meerderheid der gevormde artsen de praktijk gaan verderzetten, wat geleid heeft tot een nog sterkere evolutie van de reeds populaire ‘alternatieve geneeskunde’ in Duitsland.

In 1987 (in Seoul ) is er een erkenning gekomen van de Auriculo-therapie door het “W.H.O.” (“World Health Organisation”). Onder de 40 leden van de werkgroep m.b.t. de nomenclatuur van de oor acupunctuur, samengeroepen door de W.H.O. te Lyon in november 1990, waren vertegenwoordigers uit China, Japan, Korea en Dr. Nguyen Van Nghi.  Zij applaudisseerden unaniem bij de erkenning van Paul Nogier als ontdekker en grondlegger van de Auriculotherapie door  Prof. Hiroshi Nakajima (directeur generaal van het W.H.O.), alsook bij het erkennen van de GLEM (Groupe Lyonnais d’Etudes Medicales) als verantwoordelijke voor de ontwikkeling van deze verbluffende geneeskundige techniek.

Wanneer ooracupunctuur?

Ooracupunctuur kan worden ingezet voor een breed scala aan klachten en is bijzonder effectief gebleken bij het  reduceren van pijnklachten of het verminderen van klachten.

Ooracupunctuur ofwel Auriculo-therapie is een moderne westerse manier van acupunctuur en bestaat uit het aanbieden  van prikkels aan het oor om het zelfregulerende of zelfgenezend vermogen van het lichaam te bevorderen. De  oorschelp van een mens is een reflexgebied van het centrale zenuwstelsel waarop lichamelijke en psychische klachten  zich afspiegelen. Heb je bijvoorbeeld schouderklachten aan je rechterschouder dan zal het schouderpunt in het  rechteroor gevoelig zijn als je erin knijpt.  Het schouderpunt in je oor veranderd zodanig dat het zelfs met behulp van  apparatuur meetbare veranderingen weergeeft. Door een naaldje of magneetballetje op het  schouderpunt van je oor te zetten beïnvloed je direct het pijnniveau in de schouder en beïnvloed je het gehele  genezingsproces op een positieve manier.

Hoe wordt ooracupunctuur gebruikt?

Er kan op 2 manieren worden geprikt: met steriele wegwerpnaalden welke na de behandeling worden verwijderd  of er wordt gebruik gemaakt van een verblijfsnaald. Een verblijfsnaald is een hele kleine naald die oppervlakkig in de  huid worden gezet en gedurende enkele dagen tot weken blijven zitten. Als mensen bang zijn om geprikt te worden kan  er ook gebruik worden gemaakt van kleine metalen balletjes of samengeperst zaad welke met een pleister worden  vastgezet in of op de oorschelp. Kinderen worden in principe alleen  behandeld met behulp van metalen balletjes of samengeperst zaad.