DesensPro2

Homeopathisch desensibilisatieprogramma tegen allergieën;

Een succesvolle behandeling van een (voedings) allergie of intolerantie berust op drie pijlers;

Het wegnemen van de overgevoelige reactie op het primaire allergeen;

Het herstellen van het verzwakte immuunsysteem;

en,

Het symptomatisch behandelen van vervelende klachten.

DesensPro is een goede behandelmethode om dit te bewerkstelligen. De afgelopen jaren zijn bij veel cliënten klachten significant verminderd of verdwenen. Ondanks deze successen vind ik het belangrijk scherp te blijven en nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan de effectiviteit van de behandeling te integreren. Bij de behandeling van (voedings) allergieën of intoleranties combineren wij DesensPro met een homeopathisch desensibilisatieprogramma.

De in te zetten homeopathische middelen hebben een ontgiftende en drainerende werking waardoor de overgevoelige reactie wordt weggenomen. Daarnaast versterken deze middelen het immuunsysteem waardoor het weer in optimale conditie wordt gebracht. Het desensibilisatieprogramma bestaat uit 4 fasen: fase 3 is de Depotfase, fase 2 is de Leverfase, fase 1 is de Darmfase en fase 0 is het Na traject.

 

Fase 3 – de Depotfase

In de Depotfase zorgt een specifiek op deze fase afgestemd ontgiftingsmiddel ervoor dat de in het lichaam opgeslagen gifstoffen uit de zogeheten depots loskomen. Tegelijkertijd moeten één of twee drainagemiddelen (opbouwmiddelen) ervoor zorgen dat de losgekomen gifstoffen die in de bloedbaan komen, zo snel mogelijk uitgescheiden of gedraineerd worden. Wanneer deze drainagemiddelen niet worden ingezet, komen de uitscheidingsorganen onder druk te staan. Wanneer dit het geval is, wordt de concentratie gifstoffen in het bloed dusdanig hoog dat er een behoorlijke verergering van klachten optreedt. De in te zetten opbouwmiddelen hebben een drainerende werking op de uit de Chinese Geneeskunde bekende Yinorganen Nier, Milt. Lever, Hart en Long. De namen van deze Yinorganen hebben niet zozeer met de fysieke organen te maken maar temeer met bepaalde aspecten van het immuunsysteem. Naast het gebruik van de homeopathische middelen geldt er een volledige restrictie voor het voedingsmiddel waarvoor u allergisch bent gebleken. Dit betekent dat u dit voedingsmiddel op geen enkel moment mag eten en/of drinken. De depotfase duurt meestal 6 weken. Wanneer de Depotfase is afgerond, dan is de overgevoelige reactie op het primaire allergeen al wat genormaliseerd en moet het immuunsysteem verder opgebouwd worden.

 

Fase 2 – de Leverfase

In de Leverfase ligt het accent op het herstel van belangrijke biochemische processen waarbij de lever betrokken is. Hiervoor worden twee ontgiftende middelen ingezet; een middel voor het Yinorgaan Lever tezamen met een specifieke magnesiumverbinding. Daarbij blijft het van groot belang ervoor te zorgen dat het immuunsysteem wordt gestimuleerd. Over het algemeen zijn de in te zetten middelen die dit bewerkstelligen gelijk aan de opbouwmiddelen uit de Depotfase. Ook in de Leverfase mag het voedingsmiddel waarvoor u allergisch bent op geen enkel moment gegeten en/of gedronken worden. De Leverfase duurt net als de Depotfase over het algemeen 6 weken.

 

Fase 1 – de Darmfase

In de Darmfase staat het verbeteren van de darmwerking en de darmflora centraal. Het in te zetten ontgiftende middel heeft een ontstekingsremmende en spasmolytische (krampstillende) werking, de opbouwmiddelen zorgen onverkort voor het stimuleren van het immuunsysteem. Tijdens de Darmfase geldt nog steeds een volledige restrictie voor het voedingsmiddel waarvoor u allergisch bent. Wanneer u last hebt van een hardnekkige schimmelinfectie of een dysbiose, (dit is een verstoring van het evenwicht in de darmflora) dan is het verstandig een algehele darmsaneringskuur te volgen. Deze aanvullende behandeling loopt dan gelijktijdig met fase 0, het Na traject.

 

Fase 0 – het Na traject

In het Na traject is het niet langer nodig een ontgiftend middel in te zetten. Wel blijft u het opbouwmiddel nog enige tijd doorgebruiken. In dit stadium van het desensibilisatieprogramma moet uw allergische reactie op het primaire allergeen dat aan het begin van de behandeling was vastgesteld, verdwenen zijn.

Heeft u last van hooikoorts, een andere allergie of intolerantie en wilt u hier iets tegen doen? Neem dan contact met me op voor het maken van een afspraak. Hooikoortspatiënten doen er gezien de duur van het behandeltraject verstandig aan hier niet te lang mee te wachten. Ze hebben dan de meeste kans onbezorgd van het voorjaar te kunnen genieten.

Bron: Sano Pharm Nederland – www.sanopharm.com