Dynamische massage – pulsing

De basis voor de dynamische massage (pulsing) ligt in Tragering en Holistic Pulsing. Dr. Milton ontdekte in 1950 Trager in Hawaï. Hij was arts en natuurgenezer. Geert de Coillie combineerde uiteindelijk de ontspannende technieken uit Tragering en Holistic Pulsing en hij liet het therapeutische component weg en zo ontstond Dynamische massage.

Dynamische massage (pulsing) is een vloeiende aaneenschakeling van subtiel zacht tot stevig ritmische uitgevoerde bewegingen. Ze veroorzaken rollende, schuddende, wiegende en verende bewegingen van het lichaam. Zo ontstaat een golfbeweging in je hele lijf die in gang gezet wordt en in stand gehouden wordt. De energie in het lichaam gaat letterlijk weer stromen.

Dynamische massage (pulsing) heeft een diepe ontspannende werking op lichaam en geest. Denk maar aan het effect dat het wiegen van een baby heeft. Gewrichten en spieren voelen na de massage soepeler. Je komt heerlijk tot rust.

Het menselijk lichaam bestaat voor een heel groot deel uit water. Pulsing is gebaseerd op het golven. Als er op een plek op het lichaam een impuls gegeven wordt, dan gaat deze als een golfbeweging door het hele lijf. Hierdoor werkt pulsing van top tot teen en in dieper liggende spieren, de gewrichten en organen.

De dynamische massage(pulsing) werkt niet alleen op het fysieke lijf, maar beïnvloedt ook de psyche en de emoties.