Polsdiagnostiek

In 1967 ontdekte de Franse arts en oor acupuncturist dr. Paul Nogier dat een lichte aanraking van een pijnlijk punt op de oorschelp een voelbare verandering aan de polsslag van de patiënt veroorzaakte. Raakte hij de oorschelp op een andere plaats aan dan gebeurde er niets met de polsslag. Daarna onderzocht hij verschillende manieren om de polsslag te stimuleren: met magneten, kleuren, verschillende substanties etc..

Nogier vond verschillende frequenties waarin onder andere oorzaken van verstoringen kunnen worden opgespoord en behandeld. Deze methode staat nu bekend als de polsdiagnostiek van Nogier met behulp van het Vasculair (m.b.t. de bloedvaten) Autonoom Signaal (VAS). Dit VAS is een reflex op aanraking of andere prikkels. Met het VAS kan de therapeut op verschillende niveaus verstoringen vinden:

psycho vegetatieve of chakra-niveau

energetische niveau

fysieke niveau

toxiciteit test

geneesmiddelentest

therapiecontrole

Sano-Concept is ontwikkelt door de Nederlandse arts Ton van Gelder (1943-2005) en vormt een geïntegreerde benadering vanuit de Westerse en Oosterse geneeskunde. Samen met de SiVAS®-polsdiagnostiek vormt dit model een effectieve combinatie voor subtiele interventie bij het behandelen van patiënten met aspecifieke en emotionele klachten. De therapeut kan met de VAS ook controleren of bepaalde gezondheidsproducten naar alle waarschijnlijkheid effectief zullen zijn en testen in hoeverre het lichaam op een specifieke therapie reageert. Aan de hand daarvan kan hij dan zo nodig de therapie of de dosering wat bijsturen.