Heling voor lichaam, geest en ziel

Reiki is een energetische therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam met levensenergie wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei (‘geest’ of ‘ziel’) en 気 ki (‘energie’ of ‘levenskracht’). Bij het toepassen van Reiki worden lichaam, geest en ziel, als een geheel gezien en worden blokkades opgeheven waardoor de Ki beter gaat stromen. Bij een Reiki behandeling wordt rustgevende muziek afgespeeld en leg ik mijn handen op je lichaam breng daarmee levensenergie (Ki) via mijn handen over. Mijn handen verplaatsen zich naar de verschillende energetische centra, waaronder de meridianen, nadi’s en chakra’s.

Wat is reiki?

Als alternatieve geneeswijze is reiki in de eerste plaats gebaseerd op de overdracht van energie tussen de therapeut en de patiënt. Reiki helpt vervelende aandoeningen te voorkomen of, in sommige gevallen, makkelijker te genezen. Het wil in geen geval de gebruikelijke geneeskunde vervangen, wél aanvullen en ondersteunen.

Groeiende bewustwording

Zoals dat zo vaak het geval is met alternatieve geneeswijzen, kwam ook reiki vanuit Japan naar ons overwaaien. Het is een geneeswijze die nu ook hier aan populariteit wint. Dat is het gevolg van onze grotere bewustwording van het belang van onze gezondheid. In plaats van altijd eerst naar pillen te grijpen, zoeken we eerst naar minder drastisch oplossingen. Daardoor wordt de stap naar alternatieve geneeswijzen zoals reiki steeds kleiner.

Paranormale therapie

Reiki of paranormale therapie heeft Japanner Mikao Usui als geestelijk vader. Daarbij ging hij ervan uit dat iedereen over een dosis energie beschikt. Die levensenergie wordt gesimuleerd door onze handen. Reiki beschouwt ons lichaam, onze geest en ziel als één geheel. Tijdens een behandeling legt de therapeut zijn handen op de plaats waar we bijvoorbeeld pijn ervaren. Hij gaat er vanuit dat daar je energie geblokkeerd is en dat hij die weer vrij moet maken.

Universele energie

Reiki werkt met universele energie en is op daardoor vergelijkbaar met andere alternatieve geneeswijzen zoals shiatsu en acupunctuur. Volgens de Chinese filosofie is deze universele energie de onmisbare levenskracht we in alle levende wezens aanwezig is. Reiki gebruikt deze universele energie vooral om het netwerk van energiebanen weer in evenwicht te brengen en te houden.

Lichaam, geest en ziel

In deze energiebanen kunnen blokkeringen ontstaan die onze ganse energiehuishouding in gevaar kunnen brengen. Al deze omdat energiebanen zijn met elkaar verbonden via vele knooppunten, in vaktermen bekend chakra’s genoemd. De reiki-healer maakt deze energieblokkades ongedaan. Dat doet hij door extra energie door ons lichaam te laten stromen.

Kosmos

Reiki werkt niet met persoonlijke energie, maar met energie uit de kosmos. Via de zogenaamde sub chakra’s in onze handpalmen, stroomt die kosmische energie even goed door ons eigen lichaam en geest als door die van derden en wordt zowel door handoplegging als vanop een afstand gestuurd. Zo worden disharmonieën in alle lichaamsdelen opgeheven. Reiki heeft een positieve invloed op alles waar energie aan te pas komst. Naast mensen is reiki dus ook geschikt bij dieren, planten, voorwerpen en situaties.

Deugddoende ervaring

Reiki wordt ingezet bij klachten van fysieke, emotionele en mentale problemen. Reiki wordt lang niet alleen gebruikt bij gezondheidsklachten, maar ook voor het verbeteren van onze levenskwaliteit.

Geneeswijze

Reiki is voor diegenen die erin geloven vooral een positieve en deugddoende ervaring. Het gaat daarbij niet zozeer om een behandeling, maar om een manier van leven om rust en evenwicht te vinden.

Gezond

Een reiki behandeling is ook geschikt voor wie niet ziek is maar rust en ontspanning nastreeft. Tijdens de behandeling zitten patiënten gekleed op een stoel of in een zetel. De reiki-meester legt zijn of haar handen op verschillende plaatsen op ons lichaam. Die plaatsen komen overeen met onze zeven chakra’s. Die bevinden zich op of juist boven ons lichaam. De vrijgekomen energie stroomt vervolgens door ons lichaam.

Een reiki- behandeling zorgt voor de meest uiteenlopende reacties en resultaten zoals:

Een warm en heerlijk gevoel

Tintelingen in het ganse lichaam

Een ontspannen en rustig gevoel

Beter slapen

Soms hevig transpireren

Lawaaierige ingewanden

Een grote en onweerstaanbare drang om te praten

Een angstig gevoel

Verdriet, plotse boosheid of… vrolijkheid en uitgelatenheid

Het tijdig afbreken en afvoeren van giftige afvalstoffen

De werking van onze organen wordt extra gestimuleerd

Onze hormonen komen in evenwicht

Ons zelf genezend vermogen wordt bevordert

Nieuw evenwicht

Dankzij je herwonnen evenwicht moet je na een behandeling meestal meer naar het toilet. Allerlei eerder onschuldige nevenwerkingen kunnen wekenlang duren. De meerderheid van de patiënten zijn veel rustiger, slapen beter en voelen zich opgelucht. Een behandeling kan zowel bij de therapeut zelf als bij de patiënt worden uitgevoerd.

Zonder effect

Een reiki behandeling werkt niet altijd even goed. Het heeft zelfs geen enkel effect als de patiënt:

Te hoge verwachtingen koestert en een bepaald resultaat nastreeft

Zich bewust of onbewust afsluit voor de reiki-energie

De aandacht die hij of zij krijgt door zijn ziekte niet wilt verliezen

Als hij of zij zijn ongezonde levensstijl niet wilt opgeven

Moeite heeft met de fysieke aanrakingen door de reiki-meester

Niet altijd geschikt

Een behandeling met reiki is niet altijd geschikt. Dat is zo ingeval van:

Botbreuken

Tijdens een behandeling na een hartinfarct

Voor of na een operatieve ingreep

Je voelt ontspanning en kunt zelfs reizen in je onderbewust zijn. De emoties of herinneringen die hierbij naar boven komen, brengen het bewustwordingsproces op gang. Sommigen gaan naar eerdere levens, anderen naar bepaalde momenten uit hun huidige leven, zoals hun geboorte of de tijd in de baarmoeder. Je gaat deze gebeurtenissen liefdevoller ervaren en kunt zo trauma’s en pijnen, zelfs die waar je je nog niet bewust van was, makkelijker verwerken. Je kunt af en toe momenten van pijn of verdriet beleven, maar vooral ook van ontspanning, liefde en gelukzaligheid. Op dat moment vindt er heling plaats. Je voelt je veel vrijer, energieker en krachtiger. Na een of meer behandelingen vindt je je innerlijke kracht terug, zal je verder openen en je levensenergie hoger gaan trillen, waardoor je de moeilijkere momenten in je leven beter aankunt.