Shonishin

Kinderen wil je natuurlijk zo min mogelijk belasten en al helemaal geen pijn doen tijdens de behandeling. Voor de kleintjes zet ik dan ook een Japanse techniek in genaamd Shonishin. Deze methode is ontwikkeld vanuit de ervaring dat kinderen weinig stimulatie nodig hebben om te kunnen herstellen omdat hun lichaam nog in volop ontwikkeling is. Chinese acupunctuur kan een overreactie geven waardoor klachten verergeren.

In plaats van naalden worden kleine metalen instrumenten gebruikt waarmee gestreken of getikt wordt op de huid. Na de behandeling worden soms zeer kleine, metalen korrels met een plakkertje op de huid gezet. Aan de ouders kan gevraagd worden de behandeling in overleg met de behandelaar zelf dagelijks toepassen om het herstel te bevorderen. In enkele gevallen wordt een uiterst dun naaldje ter grootte van een dikke haar, even ingezet en weer verwijderd. Het kind voelt hier niets van. Ook kan Japanse moxa worden ingezet bij de oudere kinderen die wat langer rustig kunnen blijven zitten. Beide technieken zijn pijnloos.

De behandeling zelf duurt een paar minuten, afhankelijk van de leeftijd van het kind. De meeste tijd zit in het observeren , diagnosticeren en evalueren als onderdeel van de behandeling. Toch zijn de resultaten opmerkelijk te noemen! Alle technieken die tijdens de behandeling worden gebruikt, worden aan de ouders en eventueel het kind uitgelegd Kinderen ervaren de behandelingen als zeer ontspannend en prettig en vragen er vaak om.

Shonishin kan inzet worden bij onder andere de volgende klachten:

Gedragsproblemen, waaronder ADHD, ADD, woede-uitbarstingen

Slapeloosheid

Allergieën

Bedplassen

Luchtwegproblemen zoals astma, benauwdheid, infecties, bronchitis

Spijsverteringsklachten

Oorontstekingen

Verbeteren van de weerstand

Huil baby’s en/of hyperactieve baby’s

Heeft uw kind klachten die hier niet vermeld staan? Neem contact op met de praktijk en laat u adviseren

Voordelen Shonishin:

Pijnloos

Geschikt voor kinderen van 0 tot 16 jaar

Kortdurende behandeling

Behandeling kan eventueel thuis worden voortgezet.

Deze behandelmethode is geschikt van 0 tot 16 jaar.