Fyto Therapie

Fytotherapie

De term fytotherapie is afgeleid van ‘fytos’, dat kruid betekent en ‘therapeia’ dat behandeling betekent. Fytotherapie is de professionele en wetenschappelijke onderbouwde vorm van de eeuwenoude kruidengeneeskunde. Men gebruikt hierbij planten en kruiden in gestandaardiseerde vorm om de gezondheid te bevorderen, of in stand te houden. Fytotherapeutica zijn geneesmiddelen die als ingrediënten uitsluitend planten, delen van planten of plantenmaterialen of combinaties daarvan bevatten, in ruw of bewerkte staat. Fytotherapie is een van de oudste vormen van de geneeskunde waarmee de mens getracht heeft zijn ziekten te genezen. Voor zover bekend gaan de vroegste geschreven bronnen meer dan 5000 jaar terug en zo zijn bijvoorbeeld in Mesopotamië kleitabletten gevonden waarin de receptuur van plantaardige geneesmiddelen werden beschreven. In de Middeleeuwen zagen kloosters als taak zieken te verzorgen, geneeskrachtige planten te telen, nieuwe kruiden toe te passen en reeds bestaande kennis vast te leggen.

Momenteel leven we in een tijd waarin nauwelijks nog waarde wordt gehecht aan wat eeuwenlang proefondervindelijk bewezen is en aan de ontwikkelde kennis die van generatie op generatie is overgedragen. De toepassing van geneeskrachtige kruiden heeft door de eeuwen een schat van informatie opgeleverd, waardoor de betrouwbaarheid en effectiviteit een zeer hoog niveau hebben bereikt. Gelukkig is de wetenschappelijke basis voor de fytotherapie de laatste jaren sterk verstevigd. Onderzoek levert in toenemende mate steeds meer bewijzen op voor aantoonbare werkzaamheid. Indien de hele plant of plantendeel wordt gebruikt, zoals bij fytotherapie, wordt de natuurlijke harmonie gehandhaafd. Uit onderzoeken blijkt dat de stof(fen) waaraan geneeskrachtige werking wordt toegeschreven krachtiger in hun oorspronkelijke vorm (het kruid) werken dan bij de farmacie waarbij de stoffen worden geïsoleerd, waardoor de onderlinge controlerende en regulerende werking tussen de inhoudsstoffen verloren gaan. Men is er tot op heden niet in geslaagd de onderlinge samenwerking van alle stoffen die in een plant aanwezig zijn, te analyseren. Huidige onderzoeken geven een nieuwe schat aan informatie en laten zien dat de toepassingen van de geneeskracht van kruiden actueler is dan ooit. Algemeen bekend is dat bij fytotherapie er in beginsel alleen milde geneesmiddelen worden gebruikt voor het herstel van de gezondheid. Wanneer een kruid van nature toxische (giftige) stoffen bevat, zal de concentratie van het geneesmiddel zo worden aangepast dat de werking effectief en mild is.

Fytotherapeutica hebben een aantal voordelen:

Hebben geen of nauwelijks bijwerkingen;

Werken niet verslavend;

Kunnen worden ingezet naast reguliere medicijnen om de bijwerkingen hiervan te verminderen of om de medicatie te verlagen (in overleg met de behandelaar).