Samurai Shiatsu

Samurai Shiatsu

Shiatsu voor kinderen - Samurai Shiatsu is een praktisch oefenprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor kinderen van vijf tot twaalf jaar, waarbij beweging wordt gebruikt en een Multi-zintuiglijke waarneming wordt opgebouwd. De speciale oefeningen bevorderen de gezondheid en het welzijn, verbeteren de concentratie en bevorderen een goede houding. Het programma is duidelijk gestructureerd en zo ontworpen dat kinderen de oefeningen na relatief korte tijd zelfstandig en effectief kunnen uitvoeren. Regelmatig uitvoeren van het programma vermindert de opgebouwde stress (o.a. test- en examenangst) en verbetert de concentratie. Dit bevordert de 'self-efficacy' van kinderen, omdat ze met eenvoudige hulpmiddelen voor zichzelf en anderen beter in staat zijn om iets te bereiken. De wetenschap zichzelf te kunnen helpen in moeilijke situaties geeft het kind het vermogen en de zekerheid om te handelen. Door anderen een behandeling te geven, neemt het kind de verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen en heeft dus het recht om te vragen dat zijn eigen grenzen worden gerespecteerd.