Vitaliteit

Vitaliteit

Energetisch gezondheid wil zoveel zeggen als het hebben een normale energie huishouding welke wordt weerspiegeld in onze lichamelijke gesteldheid, onze geestelijk- emotionele balans en onze spirituele helderheid. Drie Energetische Niveaus: De Aura en Chakra’s welke behoren bij het Tibetaans denkmodel van en bevatten de hoogst fijnstoffelijke substantie die we nog kunnen ‘meten’ of op een andere manier kunnen waarnemen (sommige mensen zien duidelijke kleuren rondom een persoon). Zij bevatten de onderbewuste overtuigingen. Men zou kunnen zeggen dat we in een fase hiervoor spreken over de Ziel. In onze praktijk maak ik van zowel fysieke methoden gebruik als ook van de meer subtiele (energetische) behandelmethoden. Een belangrijk principe in de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) is de leer van de vijf elementen. Ook hierbij is het uitgangspunt dat alles in beweging is en elkaar beïnvloedt. Dat is terug te zien in het ritme van dag en nacht, van de seizoenen en het functioneren van de mens. Volgens het traditionele Chinese denken zijn er vijf seizoenen. De elementen zijn hout, vuur, aarde, metaal en water. Elke verandering van de natuurlijke cyclus binnen of buiten het lichaam roept een reactie op. Die reactie is bedoeld om het evenwicht te herstellen. Verschijnselen als voorjaarsmoeheid en winterdepressie zijn het gevolg van verstoringen in de natuurlijke cyclus. De vijf elementen zien we ook terug in emoties, smaken, kleuren, klimaten, enzovoort. In het westen spreken we voornamelijk over het stoffelijk lichaam. Gezondheid en ziekte worden beoordeeld naargelang klachten en uitslagen van onderzoeken van het lichaam (bijvoorbeeld bloedonderzoek, röntgenfoto’s). Wanneer er een blokkade of disbalans is op één van de energetische niveaus kan dat ook de andere niveaus beïnvloeden. Energetisch disbalans kan al lang bestaan voordat de persoon klachten ervaart of naar de dokter gaat. Wel tot 8 jaar vóór het uitbreken van een ‘ziekte’ kan een energetisch therapeut al verkrampingen of ‘gaten’ vinden in de energetische matrix. Bij een energetisch- natuurkundige behandeling werken we niet direct op deze ziekten of symptomen maar veeleer op het vitale aspect daarachter, dat de primaire oorzaak is van de ziekte. De woorden ‘diagnose’ of ‘behandeling’ hebben dan ook een heel andere betekenis dan in de traditionele geneeskunde. In de traditionele geneeskunde diagnosticeer en behandel je een ziekte en in de Natuur-Energetische geneeskunde onderzoek je een energiesysteem en corrigeer je energie verstoringen. Lichamelijke en emotionele klachten kunnen daarbij richtinggevend zijn maar zijn niet de centrale aandachtspunt. SiVAS is een methode waarin kennis uit de westerse en oosterse (Chinese en Indiase) opvattingen over gezondheid en je in balans voelen bij elkaar zijn gebracht. Kenmerk van deze methode is het meten van de polsslag en het gebruik van natuurlijke gezondheidsproducten uit het Sano-Concept. Producten die de lichaamseigen geneeskracht stimuleren. SiVAS is een algehele (holistische), vriendelijke en doeltreffende benadering om beter in balans te komen.

POLSDIAGNOSTIEK

Via de Pols diagnose kunnen wij: allergieën en overgevoeligheden vaststellen en tevens tekorten aan vitaminen en mineralen opsporen.

ENERGETISCHE METHODIEK

Problemen worden middels energetische therapieën aangepakt op alle 3 niveaus.

AURICULO THERAPIE

Oor acupunctuur heeft dezelfde therapeutische principes als acupunctuur, maar richt zich alleen op het oor en op de atriale cartografie.

SANO-CONCEPT DESENS-PRO DETOX

De behandeling bestaat uit 3 stappen: diagnose (vaststellen primaire allergeen), energetische medicatie, supplementen en/of vitaminen, vaststellen dieet.